Kangiel
 
Strona główna Aktualności O nas Kontakt
     
 
.Zasady
.Zgłoszenie
.Dokumenty
.Koszty
.Kraje
...Austria
...Francja
...Hiszpania
...Holandia
...Irlandia
...Niemcy
...Wielka Brytania
...Włochy
...Stany Zjednoczone
.Nasze AuPairki
.FAQ
 
 
 

Au Pair - Hiszpania

 

Informacje:

Wiek
18-27 lat
Język
komunikatywny hiszpań ski i/lub angielski
w stopniu bardzo dobrym
Czas pracy
30 godzin tygodniowo
Kieszonkowe
min. 240- 280 Euro miesi ęcznie
Czas wolny
min. 1 dzień w tygodniu
2 tygodnie p ł atnych wakacji przy pobytach rocznych
Okres pobytu

9 -12 miesięcy
2-3 miesiące w okresie letnim
(liczba miejsc ograniczona)

Uwagi:
kursy językowe Au Pair opłaca z własnego
kieszonkowego

Wymagane dokumenty:

I. Formularze, które otrzymasz w biurze:

- aplikacja zgłoszeniowa
- formularz referencji potwierdzający Twoje doświadczenie w opiece nad dziećmi - do wypełnienia przez rodziców dzieci, którymi się opiekowałaś
- formularz referencji dotyczący Twojej osobowości - do wypełnienia przez nauczyciela, wychowawcę, księdza
- raport medyczny- od lekarza pierwszego kontaktu - potwierdzający Twój dobry stan zdrowia

II. Do formularzy należy dołączyć:
- list "Droga Rodzino"- przedstawiaj ący Ciebie, Twoje zainteresowania, rodzinę, motywy wyjazdu
- "u śmiechnięte " zdj ęcie paszportowe
- 4-8 zdj ęć przedstawiaj ą cych Ciebie z dzie ć mi, rodzin ą
- kopia paszportu
- inne dokumenty (np. kopia prawa jazdy, certyfikat ó w uko ń czonych kursów językowych, pierwszej pomocy, pedagogicznych itp.)
- w niektórych przypadkach możesz być poproszona o dostarczenie zaświadczenia o niekaralności

UWAGA: Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione starannie
i przetłumaczone na język niemiecki!
Pamiętaj! Na podstawie Twoich dokumentów rodzina goszcząca dokonuje wyboru.
Dlatego zaprezentuj siebie z jak najlepszej strony!

 
 Au Pair
 Work Experience UK
 Praktyki hotelarskie UK
 Work & Travel USA
 Working Holiday Canada
 Camp America
 Szkoła Średnia w USA
 Nauka i praca w Kanadzie
 Kursy językowe
 Bilety lotnicze on-line
 Zwrot podatku z USA
 
 

Strona Główna ....Aktualności ....O nas.....Kontakt

Program Au Pair, to niebywała okazja dla młodych ludzi, którzy pragną zwiedzić kraje UE lub Amerykę, ale brak im na to funduszy.

2012 © Kangiel